Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Thú điền viên
Nguyễn Công Trứ

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay
Giang hồ bạn lứa câu tan hợp
Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say
Tòa đá Khương công* đôi khóm trúc
Áo xuân Nghiêm tử ** một vai cầy
Thái bình vũ trụ càng thong thả
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay


Ðây là bài thơ thứ ba trong bốn bài theo thể liên hoàn thất ngôn bát cú. Bốn bài là :

-Quân Tử Cố Cùng
-Hội Gió Mây
-Thú Ðiền Viên
-Thú Tiêu Dao

*Khương Công: Khương tử Nha đời nhà Chu. Khi còn đi ẩn thường ngồi câu ở sông Vị
**Nghiêm tử: Nghiêm Quang đời Ðông Hán, mặc áo tơi đi cầy ở núi Phú Xuân

Xem tiếp:
Thú tiêu dao - Nguyễn Công Trứ
Tự thuật - Nguyễn Công Trứ
Tương tư - Nguyễn Công Trứ
Vịnh cảnh nghèo - Nguyễn Công Trứ
Vịnh Hàn Tín - Nguyễn Công Trứ
Vịnh hậu Xích Bích - Nguyễn Công Trứ
Vịnh Thuý Kiều - Nguyễn Công Trứ
Vịnh tiền Xích Bích - Nguyễn Công Trứ
Cảnh chiều hôm - Bà Huyện Thanh Quan
Chùa Trấn Bắc - Bà Huyện Thanh Quan
Ðền Trấn Võ - Bà Huyện Thanh Quan
Chiều hôm nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan
Qua đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan
Cảnh thu - Bà Huyện Thanh Quan
Thăng Long thành hoài cổ - Bà Huyện Thanh Quan


 
 
Bản quyền của Xitrum