Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Vịnh tiến sĩ giấy
Nguyễn Khuyến

I
Rõ chú hoa man (1) khéo vẽ trò,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu.
Mày râu mặt đó chừng bao tuổi,
Giấy má nhà bay đáng mấy xu?
Bán tiếng mua danh thây lũ trẻ,
Bảng vàng bia đá vẫn nghìn thu.
Hỏi ai muốn ước cho con cháu,
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu.

II
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng, (2)
Nét son điểm rõ mặt văn khôi. (3)
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh thế mới hời! (4)
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi!


Chú giải:
1. Hoa man: người thợ làm nghề hàng mã.
2. Giáp bảng: bảng đề tên từ học vị tiến sĩ trở lên.
3. Văn khôi: đầu làng văn. ở đây chỉ người có đỗ đạt cao.
4. Hời: giá rẻ.

Xem tiếp:
Lời vợ anh phường chèo - Nguyễn Khuyến
Bồ tiên thi - Nguyễn Khuyến
Vịnh núi An Lão - Nguyễn Khuyến
Nhớ cảnh chùa Đọi - Nguyễn Khuyến
Chợ Đồng - Nguyễn Khuyến
Chơi chợ trời Hương Tích - Nguyễn Khuyến
Chơi núi Non Nước - Nguyễn Khuyến
Than mùa hè - Nguyễn Khuyến
Vịnh mùa hè - Nguyễn Khuyến
Mừng ông Nghè mới đỗ - Nguyễn Khuyến
Thu vịnh - Nguyễn Khuyến
Thầy đồ ve gái góa - Nguyễn Khuyến
Muốn lấy chồng - Nguyễn Khuyến
Hỏi thăm quan tuần mất cướp - Nguyễn Khuyến
Tặng đốc Hà Nam - Nguyễn Khuyến


 
 
Bản quyền của Xitrum