Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Chó đá
Lê Thánh Tông

Quyền trọng ra oai trấn cõi bờ
Cửa nghiêm chem chẻm một mình ngồi
Quản bao sương tuyết nào chi kể
Khéo dử cao lương cũng chẳng nài
Mặc khách thị phi giương cháo mắt
Những lời trần tục biếng vào tai
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng
Bền vững ai lay cũng chẳng rời.

Xem tiếp:
Con cóc - Lê Thánh Tông
Con voi - Lê Thánh Tông
Cái chổi - Lê Thánh Tông
Cái nón - Lê Thánh Tông
Cối xay - Lê Thánh Tông
Dệt cửi - Lê Thánh Tông
Người ăn mày - Lê Thánh Tông
Thằng mõ - Lê Thánh Tông
Thợ cạo - Lê Thánh Tông
Mặc chê khen - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nhân tình thế thái - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thói đời II - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thói đời - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tự thán - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Vô sự là hơn - Nguyễn Bỉnh Khiêm


 
 
Bản quyền của Xitrum