Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Thị đệ tử
Vạn Hạnh thiền sư

示 第 子

身 如 電 影 有 還 無
萬 物 春 榮 秋 又 枯
任 運 盛 衰 無 怖 畏
盛 衰 如 露 草 頭 舖

 
Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.


Dịch nghĩa:

Bài này ý nói trên cõi đời không có cái gì là vĩnh viễn. Thân của người đời, cũng như cái bóng chớp, có rồi lại biến thành không, các thứ cây cối, mùa xuân tươi, thu lại khô. Vận của cõi đời dù có lúc thịnh, lúc suy, nhưng cũng đừng sợ, sự thịnh suy đó chỉ là những việc tạm thời, cũng như giọt sương đọng trên ngọn cỏ vậy.


Dịch thơ

Dạy đệ tử

1.
Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu não nùng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương Đông

(Bản dịch của Ngô Tất Tố)


2.
Đời người bóng chớp vút qua
Cỏ cây xuân tốt, thu ra héo tàn
Sợ chi suy thịnh lẽ thường
Khác đâu ngọn cỏ giọt sương đọng hờ.

(Bản dịch khuyết danh)


3.
Thân như chớp nhoáng có rồi không
Cây cối thu tàn xuân trổ bông
Nhìn cuộc thịnh suy, nào có sợ
Thịnh suy ngọn cỏ hạt sương hồng.

(Bản dịch khuyết danh)


4.
Thân như ảnh, chớp có rồi không
Vạn vật xuân tươi, thu héo mồng
Quy luật thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như đầu cỏ sương hong.

(Bản dịch khuyết danh)

Xem tiếp:
Ngôn hoài - Không Lộ thiền sư
Ngư nhàn - Không Lộ thiền sư
Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão
Tức cảnh - Lý Công Uẩn
Điếu Hưng Đạo đại vương - Phạm Ngũ Lão
Lạng Châu vãn cảnh - Trần Nhân Tông
Nguyệt - Trần Nhân Tông
Vũ Lâm thu vãn - Trần Nhân Tông
Xuân cảnh - Trần Nhân Tông
Tảo hành - Mạc Đỉnh Chi
Nam Quốc Sơn Hà - Lý Thường Kiệt
Ngọc tỉnh liên phú - Mạc Đĩnh Chi


 
 
Bản quyền của Xitrum