Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Nhớ Bắc
Huỳnh Văn Nghệ

Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương

Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
Xem nhịp từng câu vọng cổ buồn
Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng.

Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
Chinh Nam say bước quá xa miền
Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.


Chiến khu Đ 1946

Trong một ghi chép khác, tác giả ghi bài thơ là “Tiễn bạn về Bắc”, viết ở Sài Gòn năm 1940, có thêm một đoạn:

Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
Hoàn Kiếm từ xưa linh quy hỡi
Bao giờ mang trả kiếm dân ta.

Xem tiếp:
Xuân chiến khu - Huỳnh Văn Nghệ
Mộng làm thơ - Huỳnh Văn Nghệ
Đám ma nghèo - Huỳnh Văn Nghệ
Đường về - Huỳnh Văn Nghệ
Sông Đồng Nai - Huỳnh Văn Nghệ
Lời chim - Huỳnh Văn Nghệ
Ngày hội - Huỳnh Văn Nghệ
Mẹ buồn - Huỳnh Văn Nghệ
Nhờ Bà Cô - Huỳnh Văn Nghệ
Rừng nhớ người đi... - Huỳnh Văn Nghệ
Mất Tân Uyên - Huỳnh Văn Nghệ
Về làng - Huỳnh Văn Nghệ
Nấm mộ giữa rừng - Huỳnh Văn Nghệ
Mẹ Nam con Bắc - Huỳnh Văn Nghệ
Em bé liên lạc - Huỳnh Văn Nghệ


 
 
Bản quyền của Xitrum