Ca ngâm đại túy tam thiên thi
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
 
 
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
Hội Tây
Nguyễn Khuyến

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo!
Bà quan tênh hếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom ghé hát chèo.

Cậy sức, cây đu nhiều chị bám;
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu.

Xem tiếp:
Khai bút - Nguyễn Khuyến
Kiều bán mình - Nguyễn Khuyến
Lên lão - Nguyễn Khuyến
Lời gái góa - Nguyễn Khuyến
Ngày xuân răn con cháu - Nguyễn Khuyến
Ngẫu hứng - Nguyễn Khuyến
Mạn hứng - Nguyễn Khuyến
Vịnh Kiều - Nguyễn Khuyến
Về hay ở - Nguyễn Khuyến
Văn tế Ngạc Nhi - Nguyễn Khuyến
Về nghỉ nhà - Nguyễn Khuyến
Vịnh lụt - Nguyễn Khuyến
Vịnh sư - Nguyễn Khuyến
Vợ thợ nhuộm khóc chồng - Nguyễn Khuyến
Than già - Nguyễn Khuyến


 
 
Bản quyền của Xitrum